BİYOLOJİ

FOTOSENTEZ

 

www.dershane.egitimi.com

Dünyada yaşayan tüm canlıların hayatında devamlı olarak enerji dönüşümü gerçekleşir. Bütün enerjilerinin kaynağı güneştir. Klorofilli canlılar ışık enerjisini önce ATP’ye, daha sonrada kimyasal enerjiye fotosentez yoluyla dönüştürebilirler. Fotosentez, inorganik maddelerden ışık enerjisi yardımı ile organik madde sentezinin gerçekleştirilmesidir.

ÖNEMLİ :

     1. Fotosentez , güneş enerjisini, besin içindeki saklı kimyasal bağ enerjisine çeviren olaydır.               2.Fotosentez sonucu oluşan besin ve oksijeni insanlar, hayvanlar ve diğer klorofil taşımayan canlılar kullanır.                                                                                                                                                    3.Fotosentez aynı zamanda atmosferdeki gaz oranlarının korunması açısından da ayrı bir önem taşır.         4.Fotosentezi gerçekleştiren canlılari yeşil bitkiler, mavi yeşil algler, fotosentetik bakteriler, öglena ve diğer alglerdir.

  

   IŞIK  ENERJİSİ  VE  KLOROFİL

       Bitkinin yeşil olan  (Klorofilli) her yerinde fotosentez olur. Ancak fotosentez için en uygun bitki kısımları yapraklardır.

 FOTOSENTEZİN  EVRELERİ

           Fotosentez olayı kloroplastlar içinde gerçekleşir. Fotosentez olayı:kloroplastın granumu içinde gerçekleşen ışıklı evre ve stromasında gerçekleşen ışıksız evre olarak iki evrede gerçekleşir.Granum içinde pigment sistemi-1 (PS-I)  ve pigment sistemi-2 (PG-II) ile FERRODOKSİN, PLASTOKİNON( FLAVOPROTEİN) ve SİTOKROMLAR 'ın oluşturduğu elektron taşıma sistemi (ETS) bulunur.

ÖNEMLİ ! 

  *  İlk evrede ışık mutlaka gereklidir.Fiziksel olaylardır. *  Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur. *  Suyun içinde bulunan hidrojen atomu, glikoz ve suyun yapısına katılır.Karbondioksitin içinde bulunan oksijen atomu, glikoz suyun yapısına katılır.Karbondioksitin yapısında bulunan karbon atomu, glikozun yapısına katılır.

 

           A . FOTOSENTEZİN IŞIK EVRESİ REAKSİYONLARI      

 1-Devirli Fotofosforilasyon :          

 

 

 2- Devirsiz fotofosforilasyon

 

 

 

    B. FOTOSENTEZİN IŞIKSIZ EVRE ( KARANLIK ) REAKSİYONLARI

FOTOSENTEZ HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

GERİ