BİYOLOJİ

BİYOLOJİNİN KONUSU 

VE BÖLÜMLERİ 

 

www.dershane.egitimi.com

  

Biyoloji yaşam bilimi olarak adlandırılır.

                Canlıların yapısı, davranışları, çevreyle olan ilişkileri, yeryüzündeki dağılışları, çeşitlilikleri, vücutları içinde geçen temel yaşam olayları, biyolojinin konusunu oluşturur.

BİLİM NEDİR?

Bilim, gerçekleri bulma,bunlarla ilgili bilgileri düzenleme, yeni gerçekler toplama ve teoriler geliştirmek için yapılan uğraşların tümüdür.

BİYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ

Biyoloji iki ana bilim dalına ayrılmıştır:

                       1-Botanik : Bitkileri alemini inceler.   

                2-Zooloji  : Hayvanlar alemini inceler.

Bugün bunlardan başka her canlı grubu için ayrı biyoloji bölümleri oluşturulmuştur.Bu bilim dallarının en tanınmışları : Entomoloji (Böcekleri), İhtiyoloji (Balıkları), Ornitoloji (Kuşları), Viroloji (Virüsleri), Bakteriyoloji (Bakterileri), Mikoloji (mantarları), Mikrobiyoloji (Mikroskobik canlıları), Parazitoloji (Parazit canlıları), v.b. sayılabilir.

                Biyolojinin bu bölümlerinin her birisi, canlının değişik özelliklerini incelemeleri bakımından kendi içinde de alt bölümlere ayrılır.Bunlar :

MORFOLOJİ – ANATOMİ – SİTOLOJİ – GENETİK – EMBRİYOLOJİ – HİSTOLOJİ – FİZYOLOJİ – SİSTEMATİK – EVOLUSYON – EKOLOJİ – MOLEKÜLER BİYOLOJİ – BİYOKİMYA  v.b.

BİLİMSEL YÖNTEM

Bilimsel yöntemin esası, gerekli kontrolleri içeren gerçekçi, ön yargıdan uzak, özenli, gözlem ve deneyler yapmaktır.

 BİLİM  ADAMININ  ÖZELLİKLERİ

1-Bilim adamı meraklıdır

2-Bilim adamı yi bir gözlemcidir.

3-Bilim adamı şüphecidir.

4-Bilim adamı çalışmalarını sonuca ulaştırıncaya değin sürdürür.

5-Bilim adamı tarafsızdır

VERİ : Belli bir konuya ait gerçeklere denir.

GÖZLEM : Doğal koşullarda bilimsel problemle ilgili olayların incelenmesidir.İki türlü gözlem vardır:

1-Nitel Gözlem : Bir cismin veya olgunun ayırıcı özelliğini belirleyen, ölçmeye dayanmayan, duyu organlarıyla yapılan gözlemlerdir.Örneğin ; bugün hava çok sıcak.

            2-Nicel Gözlem :Büyüklük, küçüklük ölçüsü veren, ölçmeye dayanan, ölçme araçları kullanılan gözlem çeşitidir.Örneğin ; bugün hava sıcaklığı 24°C ‘dir.

HİPOTEZ: Problem çözümü için öne sürülen geçici çözümdür.İyi bir hipotezin özellikleri şunlardır :

1-Eldeki gerçeklere aykırı olmamalı.

                2-Probleme çözüm önermiş olmalı.

                3-Yeni gerçeklere ve tahminlere yol açabilmeli.

                4-Deney ve gözlemlere açık olmalı.

TEORİ: Doğruluğu kanıtlanmış bir hipotez, yeni bulunan gerçekleri de açıklamaya devam ediyorsa, bu hipoteze denir.

GERÇEK: Herkes tarafından aynı sonuçlarla tekrarlanan gözlemlerdir.

KANUN : Teoriler evrensel boyutlara ulaşınca kanun olarak ifade edilirler.

BİLİMSEL BİR PROBLEMİN ÇÖZÜMÜNDE İZLENECEK BASAMAKLAR

 

 

GERİ